xixi

xixi

Každý máme svoj ​​šuplík, kam si ukladáme dôležité veci......
Každý máme svoj ​​šuplík, kam si ukladáme dôležité veci......
xixi

xixi

"Vesmír je zmena. Náš život je odrazom našich myšlienok. "(Marcus Aurelius Antonius)

text (3).gif
Obrázok16.png
Ten, kto sa pýta, vyzerá hlúpy na päť minút, kto sa nepýta zostane ním navždy. (Čínske príslovia)

Prečo sa naháňame????

a.jpg
Bohatý továrnik sa počas svojej dovolenky pri mori díval na rybára,
ktorý sedel pohodlne vedľa svojho člnu.
"Prečo nejdete loviť ryby?" pýtal sa.
"Pretože som dnes ulovil už dosť." odpovedal rybár.
"Neulovíte viac rýb ako potrebujete?" pýtal sa bohatý muž ďalej.
"Čo by som s nimi robil?"
"Mohli by ste si viac zarobiť a potom si kúpiť lepší čln,
aby ste mohli plávať ďalej a uloviť viac rýb."
"A čo potom?"
"Potom by ste si mohli kúpiť nylonové siete
a potom uloviť ešte viac rýb a zarobiť ešte viac peňazí.
Za nejakú dobu by ste mali celú flotilu a boli by ste bohatý ako ja."
Rybár sa opýtal: "A čo by som robil potom?"
"Potom by ste si užívali života."
A čo si myslíte, že robím teraz?"
znela rybárova odpoveď,
ktorý sa pritom pokojne díval na more...
Pamatujte si, že na světě existují pouze tři druhy lidí:

1) – Ti, kteří konají, aby se věci staly;

2) – Ti, kteří čekají, až se věci stanou;

3) – Ti, kteří se diví, co se stalo!
Nemůžeme změnit minulost, ale můžeme změnit budoucnost.
komlikovať%20srelkaa.jpg
Viera...Dôvera...Nádej...
1. Raz sa dedinčania rozhodli modliť za dážď, v deň modlitieb sa zhromaždili všetci ľudia. Iba jeden chlapec prišiel s dáždnikom.
To je viera!
2. Predstavte si pocit malého dieťaťa, keď ho vyhodíte do vzduchu. Usmieva sa pretože vie, že ho chytíte.
To je dôvera!
3. Každý večer keď si ideme ľahnúť do postele, nikdy nemáme istotu že sa zobudíme nasledujúce ráno. S istotou si však nastavíme budík.
To je nádej!
Skôr ako moje žitie odsúdiš, obuj si moje topánky a prejdi moju cestu, prejdi moju minulosť, pocíť moje slzy, zaži moju bolesť, moju radosť,prejdi roky, ktoré som prešla ja, potkni sa na každom kameni, na ktorom som sa potkla ja...A vstaň a choď ďalej..
532b69e44c585bec32990100.jpg
Viete čo znamená a prečo vravíme niektoré zaužívané výrazy:
Jablko sváru
označujeme dôvod nedorozumení, hádok a nepriateľstva. Báj vraví: Paris (syn trójskeho kráľa Priama) mal rozsúdiť spor troch bohýň (Héry, Atény a Afrodity) a dať jednej z nich "jablko krásy". Paris ho venoval Afrodite, pretože mu sľúbila, že dostane za ženu krásnu Helenu. Týmto obchodným rozhodnutím si Paris pohneval Heru a Aténu, a kvôli jablku (a krásnej Helene) vypukla desaťročná trójska vojna.
Tantalovými mukami
označujeme veľké utrpenie. Báj vraví: Tantalos (obľúbený a rozpustilý syn najvyššieho boha Dia) zabil svojho syna Pelopa a v rozmare overiť si vševedomosť bohov, pripravil pre nich z jeho tela jedlo. Skúška dopadla dobre, nie však pre Tantala. Bohovia odhalili Tantalovu provokáciu, Pelopa vzkriesili a Tantala uvrhli do podsvätia, kde (majúc okolo seba vyberané jedlo a vodu) musel trpieť večným hladom a smädom.
Pod Achillovou pätou
rozumieme ľahko zraniteľné miesto. Báj vraví: Achilles bol najstatočnejším bojovníkom trójskej vojny. Umožnila mu to skutočnosť, že jeho matka (morská bohyňa Thetide) ho po narodení ponorila do posvätnej rieky Stygy, aby sa stal nezraniteľným. Päta, za ktorú ho pri danom akte matka držala, však zostala suchá a stala sa tak jediným zraniteľným miestom na Achillovom tele. A práve tam ho zasiahla smrtiaca Paridova strela.
Sizyfovská práca
predstavuje ťažkú a namáhanú prácu, ktorá je úplne zbytočná. Báj vraví: Sísyfos bol veľký chytrák a presvedčivý rečník. Pokúsil sa oklamať bohov a tí ho za to odsúdili na večnú, nezmyselnú drinu - kotúľanie veľkého balvana do vysokého kopca. Tesne pred vrcholom sa Sísyfovi balvan vždy vyšmykol a on musel začínať stále odznova.
Pod gordickým uzlom
chápeme čosi zložité, čo treba vyriešiť ráznym spôsobom. História vraví: V meste Gordion bol v jednom chráme priviazaný zložitým uzlom voz. Podľa proroctva ten, kto uzol rozviaže, dobyje Áziu. Dobyvateľ Alexander Veľký pristúpil k tomuto problému po svojom a uzol jednoducho rozťal mečom.
Šedá eminencia
je vplyvný človek stojaci v pozadí diania. História vraví: Začalo to existenciou kapucínskeho mnícha, ktorý bol priateľom a radcom francúzskeho kardinála Richelieua. Nenápadný mních oblečený v sivom rehoľnom rúchu stával skromne za kardinálom, mal však nemalý spoločenský vplyv a tiež smelé plány a ambície.
Slovné spojenie labutia pieseň
označuje poslednú činnosť niekoho tesne pred koncom čohosi. Nemá bájne či historické dôvody vzniku, odvodené bolo z prírodného faktu: Labute žijúce v zložitých podmienkach pri polárnom kruhu niekedy zaskočí krutý mráz a ony primŕzajú k vznikajúcemu ľadu a zomierajú. Pri svojom zúfalom skone vydávajú zvuky, ktoré sa podobajú smutnému spevu. Je to ich - labutia pieseň.
Otvoriť Pandorinu skrinku
znamená vypustiť do sveta problémy, nešťastie a zlo. Mytológia vraví: Najvyššiemu bohovi Diovi sa zdalo, že ľuďom sa vedie príliš dobre, že ich život sa vlastne podobá životu bohov... Rozhodol sa preto, že do ľudského šťastia kvapne trochu jedu. Z hliny nechal vytvoriť (a následne oživiť) krásne dievča - Pandoru (t.j. ženu obdarenú všetkými pôvabmi) a poslal ju Prometeovmu bratovi Epimeteusovi. (Prometeus bol Diovi trňom v oku, lebo nerešpektoval zákaz bohov a priniesol ľuďom z Olympu oheň). Epimeteus sa do Pandory okamžite zamiloval a (napriek Prometeovmu varovaniu) rozhodol sa s ňou oženiť. Prijal tiež Pandorino veno, ktoré bolo uložené v peknej zdobenej skrinke. Prometeus opäť vyslovil varovanie a žiadal novomanželov, aby skrinku neotvárali. Rozmarná Pandora však neodolala, skrinku otvorila a do sveta sa rozletelo všetko existujúce zlo: strádanie, choroby, bolesť, staroba, závisť, nenávisť, chamtivosť atď.
Nosiť sovy do Atén
znamená robiť niečo, čo je zbytočné, neefektívne... Atény totiž patrili na sklonku antiky medzi najvýznamnejšie strediská kultúry, umenia a vedy; a sova, vták zasvätený patrónke tohoto mesta, bohyni múdrosti Aténe, predstavovala symbol múdrosti a charakteristický znak Atén. Importovať teda sovy, symboly múdrosti do Atén, strediska vzdelanosti, by bolo asi také nezmyselné, ako hrach na stenu hádzať, vodu sitom prelievať alebo drevo do lesa nosiť.
Jóbova zvesť.
Jób bol biblický muž stelesňujúci dokonalú ľudskú trpezlivosť. Preto sa používa aj slovné spojenie Jóbova trpezlivosť; ale aj ďalšie spojenia, ktorých význam vyplynie z Jóbovho príbehu, napríklad Jóbové rany alebo Jóbovo utrpenie.
...Jób bol bohabojný muž z krajiny Úz, obdarený veľkým majetkom a značným potomstvom. Patril k najvýznamnejším mužom Východu; bol priamy, spravodlivý, bezúhonný... Boh ho však podrobil ťažkej skúške: prišiel o zdravie, deti aj majetok. Jób všetky tieto príkoria tzrpezlivo znášal a Boh ho jedného dňa znovu obdaril zdravím, bohatstvom i deťmi.
Jóbova zvesť teda znamená správu o veľkom nešťastí; Jóbova trpezlivosť označuje naozaj nepredstaviteľnú trpezlivosť s niečim; spojenie Jóbove rany označuje skutočné pohromy a Jóbovo utrpenie znamená obrovské trápenie.
Záhadný ako sfinga
znamená, že ktosi sa neprejavuje nijakým spôsobom (nehovorí, čo si myslí; nepodlieha emóciám; navonok neukazuje, čo sa deje v jeho vnútri) a vyvoláva tým dojem tajomnosti, záhadnosti. Mytológia hovorí: Sfinga bola dcérou stohlavého obra a jeho manželky Echidny. Mala podobu obludy so ženskou hlavou, levím telom, vtáčimi krídlami a hadím chvostom. Usídlila sa na vrchu Sfingum pri Tébach, kde ju poslala bohyňa Héra, aby potrestala obyvateľov Téb... Sfinga dávala okoloidúcim Tébčanom jednu neobyčajnú hádanku. Nikto ju však nedokázal uhádnuť a Sfinga všetkých neúspešne hádajúcich zaškrtila a roztrhala. Hádanku rozlúštil až Oidipus. Po jeho slovách sa Sfinga vrhla zo skaly do mora, lebo osud jej určil, že rozlúštenie hádanky neprežije.
Bartolomejská noc, noc dlhých nožov a krištáľová noc
sú označenia krátkych násilných akcií (trvajúcich zvyčajne iba jednu noc) proti väčšej skupine osôb, ktorá je nepohodlná vládnucej špičke. Na rozdiel od minulosti však dnešné akcie označované týmito spojeniami nemusia znamenať fyzickú likvidáciu osôb (napr. známa bartolomejská noc 90-tych rokov v slovenskom parlamente).
Bartolomejská noc ako dejinná udalosť: V noci na sviatok sv. Bartolomeja (z 23. na 24. augusta) roku 1572 došlo k masovému vraždeniu hugenotov (prívržencov Kalvínovho protestantského učenia vo Francúzsku). Odohralo sa predovšetkým v Paríži, ale aj na ďalších miestach Francúzska. Bolo vyústením náboženských a politických sporov hugenotov a katolíkov. Krviprelievanie bartolomejskej noci rozpútala Katarína Medicejská (francúzska kráľovna; 1519-1589) spolu s Guisovcami (katolíckym šľachtickým rodom) po svadbe svojej dcéry Margaréty z Valois a Henricha Navarrského, ktorá mala byť prejavom zmierenia hugenotov a katolíkov. Ako to už ale v ľudskej spoločnosti chodí, stal sa pravý opak a daná svadba vošla do dejín ako krvavá svadba.

Noc dlhých nožov ako dejinná udalosť: 30. júna 1934 dal Adolf Hitler (po dohode s blízkymi spolupracovníkmi) zlikvidovať početnú skupinu vedúcich činiteľov NSDAP (Národnosocialistickej nemeckej robotníckej strany) - t.j. stúpencov strany, na čele ktorej stál.

Krištáľová noc ako dejinná udalosť: Z 9. na 10. novembra 1938 bol na podnet Josefa Goebbelsa zorganizovaný antisemitský pogrom. Zámienkou bol atentát židovského občana na nemeckého radcu v Paríži. Príslušníci SA (úderného ozbrojeného oddielu NSDAP) a SS (ochranného ozbrojeného oddielu NSDAP) pod vedením Hermanna Göringa zaútočili (bez uniforiem, v civilnom oblečení) na židovské obchody, byty, synagógy, školy atď. - budovy vykradli a zdemolovali, niekoľko desiatok ľudí zabili a tisícky Židov odvliekli do koncentračného tábora. Pomenovanie tejto noci ako krištáľová bolo u fašistických pohlavárov pravdepodobne spojené s predstavou "očistenia". Bol to začiatok ďalších brutálnych protižidovských opatrení.
OTÁZKA: Čo najviac nahnevá človeka po nočnej? ODPOVEĎ: Keď mu na dvere zaklopú Svedkovia Jehovovi a ponúknu mu časopis Prebuďte sa!.
Odpovede na kuriózne otázky: A prečo vlastne...?
a.jpg
Obrázok1.gif
Prečo vydrží pena pri čapovanom pive dlhšie, keď je čapované postupne?
Keď pivo načapujete naraz, vytvorí sa pena s menším množstvom veľkých bubliniek, ktoré rýchlo praskajú. Keď ale robíte prestávky, každé ďalšie "dočapovanie" rozdelí veľké bubliny na mnoho menších, ktoré nepraskajú tak rýchlo.
Ako se dostanú prúžky do zubnej pasty?
Do tuby sa vstreknú obe farby pasty bežným spôsobom. Vnútri tuby je ale lievikovitá trubička s malými dierkami, ktorá z farebnej pasty tvorí prúžky až v momente jej vytlačenia. Patent je starý už 50 rokov.
Naozaj spôsobuje "pukanie" kĺbov na prstoch ich poškodenie?
Zvuk je spôsobený bublinou dusíkatého plynu v kĺbovom spoji. Keď sa stlačí, praskne. Neexistuje ale jediný dôkaz, že by "pukanie" spôsobovalo artritidu. Jeden lekár v USA zašiel dokonca tak ďaleko, že kĺby na jednej ruke neustále pukal a na druhej nie. Žiadny rozdiel medzi rukami nespozoroval ani po 50 rokoch.
Prečo komáre niekoho štípu a niekoho nie?
Komáre najviac priťahuje kyselina mliečna, oxid uhličitý, teplo a určité mastné kyseliny. Najviac týchto látok je v pote, špinavých ponožkách a limburskom syre.
Prečo ochorieme spravidla cez víkend?
V strese, teda v práci, je náš obranný systém aktívny. Aby telo stres zvládlo, potlačí symptómy ochorenia, ale nezničí ich. Keď napätie pominie, zvolní i náš obranný systém, a preto môžu vírusy a baktérie zaútočiť v plnej sile.
Keby som v prípade núdze musel zjesť niečo "nepotrebného" zo svojho tela, čo je najvýživnejšie? Nechty? Vlasy? Ušný maz?
Nechty a ušný maz sú takmer nestráviteľné, pokiaľ ich dlhšiu dobu nepovaríte v tlakovom hrnci. Keď zohľadníme energetickú hodnotu, obsah proteínov atď., najvýživnejšia by bola kostná dreň alebo tukové tkanivo.
Sused trpel kožnou plesňou a niekto mu poradil, že si má na nohu čúrať, keď se sprchuje. Ako je možné, že to fungovalo?
Bolo to asi inak. Zrejme si nohy, vďaka vedomiu, že si na ne močí, dôkladnejšie čistil a sušil, čím odstránil odumreté kožné bunky, ktoré plesniam slúžia ako potrava... Látka urea v moči nie je tak koncentrovaná, aby proti plesniam zabrala.
Prečo vlasy, fúzy a nechty rastú i po smrti?
Nerastú, ide len o optický klam. Mŕtve telo stratí vodu a scvrkne sa. Preto vlasy a nechty vyzerajú dlhšie než počas života nebožtíka.
Vo filmoch hrdinovia často utekajú pred guľkami skokom do vody. Ako hlboko pod hladinu sa musia dostať, aby sa zachránili?
uľka vďaka odporu masy vo vode naozaj spomaľuje. Proti klasickej guľke s rýchlosťou do 85 km/h je dostatočnou obranou hĺbka 300 metrov.
Prečo spadne chlieb na zem vždy natretou stranou?
Pretože zemská príťažlivosť priťahuje všetky veci najťažším miestom k stredu. A strana natretá maslom je ťažšia. Ťažisko chleba je v strede natretej strany. Chlieb preto nikdy nepadne na kôrku.
Prečo sa výrobcovia mobilov nedohovoria na rovnakom type konektora nabíjania?
Špeciálnymi konektormi si budujú závislosť svojich zákazníkov na ich produktoch.
Prečo ľudia do mobilného telefónu tak kričia?
Prispôsobujú sa hlukom vo svojom okolí. Pri telefonáte nedokážeme rozlíšiť, odkiaľ ruchy pochádzajú, a preto adekvátne zvýšime hlas. Riadime se podvedome heslom: naokolo mňa je hluk, u teba je to takisto.
Ako je možné, že sliepky môžu žiť i bez hlavy?
Pretože mozgový kmeň, ktorý kontroluje väčšinu reflexov, zostáva po zoťatí hlavy nepoškodený alebo je poškodený len čiastočne.
Prečo blesk nikdy neudrie dvakrát na to isté miesto?
Toto je naozaj častá povera. Každú minútu totiž udrie blesk na Zemi asi 6 000 krát! Postihnuté sú hlavne vysoké budovy a mrakodrapy. Napríklad do Empire State Building v New Yorku sa trafí blesk dokonca asi 25 krát ročne.
Naozaj dokáže minca zhodená zo strechy mrakodrapu zabiť človeka?
Nie. Maximálne mu spôsobí malú ranku. Dovodom je spätný vietor a tvar mince. Minca by nedokázala preniknúť ani cez kožu, aj keby bola vystrelená z pušky.
Obrázok1.gif
viete že:
a.jpg
a.jpg
a.jpg
1484692_1099775586714751_5714516482680502843_n.png
a.jpg
a.jpg
PROČ JSEM PROPUSTIL SEKRETÁŘKU"
Před dvěma týdny jsem měl čtyřicáté narozeniny, ale zdálo se, že si toho
nikdo nevšiml. Myslel jsem si, že mi třeba manželka po snídani poblahopřeje
a možná mě překvapí malým dárečkem, ale neřekla mi ani:"Ahoj miláčku!" Své
naděje jsem vkládal do dětí, ale ty snědly snídani, aniž by mi cokoli řekly.

Když jsem odjížděl do práce, cítil jsem se opuštěný a nedoceněný. Ale
jakmile jsem vstoupil do kanceláře, tak mi sekretářka popřála vše nejlepší a
hned jsem se cítil lépe - alespoň někdo si na mě vzpomněl.. Pracoval jsem
do dvou odpoledne, když se otevřely dveře a moje sekretářka se zeptala:

"Dnes je tak hezký den, vy máte narozeniny... Nepůjdeme na oběd?"
Ochotně jsem souhlasil, neboť to byla nejmilejší věc, kterou jsem slyšel
od rána. Šli jsme do skvělé restaurace, najedli se a v příjemné atmosféře
vypili skleničku vína. Když jsme se vraceli, tak se sekretářka zeptala:

"Musíme se vracet do kanceláře? Dnes je tak krásně!"
"Nemusíme se vlastně vůbec vracet."
"Nezajdeme ke mně?"

Souhlasil jsem. U ní doma jsme si dali sklenku koňaku, dobře si popovídali
a má sekretářka v nejlepším navrhla:

"Máte něco proti tomu, abych se šla do ložnice převléci do něčeho
pohodlnějšího?"

"Jen běžte!" Moc rád jsem souhlasil.

Odešla do ložnice.............
a po pár minutách vyšla s narozeninovým dortem se zapálenými svíčkami.
Nesla ho spolu s mou manželkou a dětmi. Za nimi šla tchýně s tchánem, moje matka a můj šéf s ostatními spolupracovníky. Všichni společně zpívali narozeninovou písničku.

...seděl jsem na gauči.......a na sobě jsem měl jen ponožky...
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one